تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۸,۷۸۶,۰۲۹ نفر
۸,۷۰۷ نفر
۷,۷۲۲ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۲۹ ۴   کاربر ۷   صفحه
۰۳/۲۸ ۱۱   کاربر ۱۹   صفحه
۰۳/۲۷ ۳۳   کاربر ۳۹   صفحه
۰۳/۲۶ ۴   کاربر ۱۱   صفحه
۰۳/۲۵ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۳/۲۴ ۵   کاربر ۱۵   صفحه
۰۳/۲۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۳/۲۲ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۳/۲۱ ۴   کاربر ۲۰   صفحه
۰۳/۲۰ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۳/۱۹ ۲   کاربر ۷   صفحه
۰۳/۱۸ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۳/۱۷ ۶   کاربر ۹   صفحه
۰۳/۱۶ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۳/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۱۴ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۳/۱۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۳/۱۲ ۴۵   کاربر ۴۹   صفحه
۰۳/۱۱ ۵   کاربر ۷   صفحه
۰۳/۱۰ ۷   کاربر ۱۲   صفحه
۰۳/۰۹ ۶   کاربر ۱۱   صفحه
۰۳/۰۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۳/۰۷ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۳/۰۶ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۳/۰۵ ۲   کاربر ۶   صفحه
۰۳/۰۴ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۳/۰۳ ۳۲   کاربر ۳۴   صفحه
۰۳/۰۲ ۱۵   کاربر ۲۳   صفحه
۰۳/۰۱ ۳   کاربر ۷   صفحه
۰۲/۳۱ ۱   کاربر ۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۰۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۱۵ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۴۲ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۴۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۷۰ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۴۲ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۳۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۰۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۴۲ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۹۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۲۹ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۶۹ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۸۸ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۳۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۱۱ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۱۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۸۱ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۵۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۹۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۳۳ ۶ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۱۰ ۶ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۵۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۹۸ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۹۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۴۶۸,۲۸۳ ۴۱ %
ZZZ
ZZZ
۱,۲۱۸,۴۳۷ ۱۴ %
USA
USA
۱,۰۶۴,۹۳۲ ۱۲ %
ROM
ROM
۷۲۹,۷۸۷ ۹ %
DEU
DEU
۶۲۳,۲۴۸ ۷ %
SWE
SWE
۳۲۹,۶۲۵ ۴ %
CHN
CHN
۲۲۰,۳۶۷ ۳ %
GBR
GBR
۱۸۰,۰۷۱ ۲ %
RUS
RUS
۱۵۹,۴۱۸ ۲ %
JPN
JPN
۱۲۹,۶۳۴ ۲ %
TUR
TUR
۷۳,۴۴۴ ۱ %
FRA
FRA
۶۱,۵۶۵ ۱ %
UKR
UKR
۶۱,۲۵۷ ۱ %
DNK
DNK
۵۷,۶۴۱ ۱ %
CAN
CAN
۴۱,۷۴۸ ۰ %
SEN
SEN
۳۷,۷۴۶ ۰ %
NLD
NLD
۳۰,۸۴۹ ۰ %
POL
POL
۲۶,۹۳۹ ۰ %
AUS
AUS
۲۲,۲۹۱ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۷۲۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴,۹۱۹ ۵۷ %
Firefox
Firefox
۱,۷۱۷ ۲۰ %
Other
Other
۶۶۱ ۸ %
Safari
Safari
۳۲۹ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۲۱۴ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۰۳ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۵۱ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۲۰ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۹۸ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۱ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۴۸ ۱ %
Edge
Edge
۱۶ ۰ %
Opera
Opera
۱۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲,۵۲۱ ۳۶ %
Windows 7 ۱,۷۸۳ ۲۵ %
Other ۹۴۸ ۱۴ %
Windows 10 ۶۹۳ ۱۰ %
Windows 8 ۴۲۴ ۶ %
iOS ۲۷۸ ۴ %
XP ۱۷۶ ۳ %
Vista ۱۰۰ ۱ %
Android ۷۷ ۱ %
Windows 2003 ۱۳ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بیمارستان حضرت ابوالفضل کرمانشاه ۹
شبکهخ بهداشت و درمان قصر شیرین ۴
حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی ۳
بیمارستان قصرشیرین ۳
لیست پزشکان بیمارستان حضرت ابوالفضل کرمانشاه ۳
شهرستان قصرشیرین ۳
سایت بیمارستان حضرت ابوالفضل کرمانشاه ۳
بیمارستان قصر شیرین ۳
قصر شیرین کجاست ۳
آدرس بیمارستان حضرت ابوالفضل کرمانشاه ۲
نوبت دهی بیمارستان حضرت ابالفضل قصرشیرین ۲
نوبت دهی بیمارستان حضرت ابوالفضل کرمانشاه ۲
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس قصرشیرین ۲
بیمارستان ابوالفضل کرمانشاه ۲
قصرشیرین ۲
ثبت نام ۲
قصرشیرین کرمانشاه ۲
تفاوت اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی ۲
سایت بیمارستان قصرشیرین ۲
بیمارستان حضرت عباس کرمانشاه ۱
اعتباربخشی و حاکمیت بالینی ۱
سایت بیمارستان قصر شیرین ۱
آدرس بیمارستان ابوالفضل کرمانشاه ۱
شهرستان قصر شیرین ۱
قسرشیرین,در,کجا,قرار,دارد ۱
درمانگاه ابوالفضل کرمانشاه ۱
شماره پذیرش بیمارستان ابوالفضل قصرشیرین ۱
پذیرش بیمارستان ابوالفضل قصرشیرین ۱
حاکمیت و اعتبار بخشی بالینی ۱
درباره قصرشیرین ۱
انشادرباره ی قصرشیرین ۱
سایت بیمارستان ابوالفضل کرمانشاه ۱
شبکه بهداشت و درمان قصر شیرین ۱
شهر قصر شیرین ۱
سرپرست بیمارستان قصرشیرین ۱
شهر زیبای قصر شیرین ۱
عکس قصر شیرین در زمان شاه ۱
بیمارستان حضرت ابوالفضل قصرشیرین ۱
بیمارستان شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه ۱
لیست پزشکان بیمارستان ابوالفضل کرمانشاه ۱
پرستاران بیمارستان حضرت ابوالفضل کرمانشاه ۱
شماره تماس بیمارستان حضرت ابوالفضل کرمانشاه ۱
شماره درمانگاه حضرت ابوالفضل کرمانشاه ۱
بیمارستان‌ابوالفضل کرمانشاه ۱
بیمارستان حضرت ابولفضل کرمانشاه ۱
فرق اعتبار بخشی با حاکمیت بالینی ۱
رادیولوژی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
سایت نوبت دهی بیمارستان حضرت ابوالفضل کرمانشاه ۱
ادرس بیمارستان ابولفضل کرمانشاه ۱
سامانه نوبت دهی بیمارستان حضرت ابالفضل قصرشیرین ۱