نمایی از شهرستان قصرشیرین

شهرستان قصرشیرین یکی از مهمترین دروازه های غربی کشور ایران محسوب میشود که همواره پذیرای

مهمانهای بسیاری از اقصا نقاط کشور است.

شهر قصرشیرین مرکز این شهرستان میباشد که در 166 کیلومتری غرب شهر کرمانشاه قرار گرفته است

سومار دیگر شهر این شهرستان میباشد.

شهرستان قصرشیرین از شمال و غرب به کشور عراق ، و از جنوب به استان ایلام و از شرق به شهرستانهای

گیلان غرب و سرپل ذهاب محدود می شود.

این شهرستان به واسطه قرار گرفتن بر سر راه عتبات عالیات محل عبور و تردد کاروانهای زیارتی مختلف بوده .

و بیشتر آثار تاریخی این شهرستان مربوط به دوران حکمرانی پادشاهان ساسانی میباشد.

از بناهای تاریخی این شهر میتوان به چهارقاپی ، کاخ خسرو،کاروانسرای شاه عباسی اشاره کرد.

رودخانه خروشان الوند که از وسط شهر میگذرد باغات فراوان، زمین های حاصل خیز و نخلستانهای بلند

و زیبایی را برای این شهر به ارمغان آورده است.

در حاشیه شمالی شهر قصرشیرین ویرانه های  کاخ خسرو پرویز قرار دارد که به کاخ خسرو معروف است .

که امروزه به تلی از خاک تبدیل شده است .

نمای کاروانسرای شاه عباسی قصرشیرین قبل از بازسازی

کاروانسرای شاه عباسی