تاریخچه بیمارستان :

بیمارستان 96 تختخوابی قصرشیرین در بهمن ماه 1376 به طور رسمی راه اندازی شد .در سالهای قبل از جنگ تحمیلی , این بیمارستان درمحل کنونی مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2 با نام قرنطینه فعالیت داشت وقطب درمانی شهرستانهای قصرشیرین-سرپل ذهاب وگیلانغرب محسوب میشد.

با پایان جنگ وشروع بازسازی, در منطقه کنونی(قصرجدید) ساخته شد ودر سال 1376 به طور رسمی شروع به فعالیت نمود.ونام پرافتخار حضرت ابوالفضل العباس(ع) بر این بیمارستان برگ زرینی بر تاریخ پرافتخار این شهرستان میباشد.

بیمارستان قصرشیرن در یک طبقه وبا شرایط استاندارد ویژه با فضاهای لازم با اجزاء سازه ای وغیر سازه ای استاندارد ساخته شده ودارای اجزاء معماری وتاسیسات مناسب میباشد.

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع) قصرشیرین , به عنوان تنها بیمارستان ومرکز درمانی این منطقه مرزی , دارای 96 تخت مصوب میباشد.این بیمارستان دارای بخشهای اورژانس-بخش ویژه -اتاق عمل-زایشگاه -جراحی داخلی-زنان-اطفال -دیالیز-–ccu-post ccu

.بصورت فعال میباشد