افتتاحیه امور خیریه

 

افتتاحیه مؤسسه خیریه بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

امور خیریه بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع) قصرشیرین؛  باحضورخیرین نیک اندیش ،مسئولین شهرستان ،مدیریت شبکه بهداشت و درمان و همکاران حوزه سازمانهای مردم نهاد و خیرین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افتتاح گردید.


افتتاحیه

 

باحضور حاج اسماعیل قبادی مسئول سازمانهای مردم نهاداستان کرمانشاه، سرکارخانم سکوتی رئیس اداره خیرین سلامت دانشگاه و خانم رحیمی کارشناس مشارکتهای مردمی  و معاونت محترم سیاسی فرمانداری قصرشیرین، رؤسای ادارات بهداشت و درمان، مرکز بهداشت، مدیربیمارستان، کمیته امداد امام(ره)، بهزیستی، مسئول دفتر ارتباطات مردمی نماینده مجلس شورای اسلامی ، هیئت مدیره مؤسسه خیریه بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین در مورخ  1400/09/21 افتتاح گردید.

افتتاحیه2

 

 

افتتاحیه3